Επιστροφή προϊόντων - Δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη σύμβαση με την επιστροφή του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων αν το προϊόν που υποστάλθηκε στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα μεταφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος είναι να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και να μην έχει χρησιμοποιηθεί καθώς επίσης να είναι άθικτη και η συσκευασία του.