Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ( Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων ) ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 5/2/2024 και ισχύει για τους πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου, εξηγούμε τι κάνουμε με τα δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς μέσω του https://ecofill.gr. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν τη Δήλωση.

Στην επεξεργασία μας συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί απορρήτου. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι:

1. Δηλώνουμε σαφώς τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό το κάνουμε μέσω της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

2. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μόνο στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για νόμιμους σκοπούς.

3. Ζητάμε πρώτα τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περιπτώσεις που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας,

4. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και το απαιτούμε επίσης από τα μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.

5. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διορθώνουμε ή να τα διαγράφουμε, κατόπιν αιτήματός σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ή θέλετε να μάθετε ακριβώς ποια δεδομένα διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας.

1. Σκοπός, δεδομένα και περίοδος διατήρησης

1.1  Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τον ακόλουθο σκοπό:

Επικοινωνία – Μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ηλεκτρονικές φόρμες

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

Διεύθυνση email

Διεύθυνση IP

Η βάση επί της οποίας μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα είναι:

Λήψη Συγκατάθεσης

Περίοδος διατήρησης:

Διατηρούμε αυτά τα δεδομένα κατά τον τερματισμό της υπηρεσίας για τον ακόλουθο αριθμό μηνών: 3 μήνες

1.2  Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τον ακόλουθο σκοπό:

Για την υποστήριξη υπηρεσιών ή προϊόντων που ένας πελάτης θέλει να αγοράσει ή έχει αγοράσει

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση e-mail

Αριθμός τηλεφώνου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αριθμός φορολογικού μητρώου

Η βάση επί της οποίας μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα είναι:

Εκτέλεση μιάς σύμβασης

Περίοδος διατήρησης

Διατηρούμε αυτά τα δεδομένα κατά τον τερματισμό της υπηρεσίας για τον ακόλουθο αριθμό μηνών: 5 χρόνια

1.3 Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τον ακόλουθο σκοπό:

Δημιουργία λογαριασμού

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

Διεύθυνση email

Όνομα χρήστη, κωδικοί πρόσβασης και άλλα συγκεκριμένα δεδομένα λογαριασμών

Όνομα, Επώνυμο

Η βάση επί της οποίας μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα είναι:

Λήψη Συγκατάθεσης

Περίοδος διατήρησης

Διατηρούμε αυτά τα δεδομένα μέχρι να τερματιστεί η υπηρεσία.

2. Κοινοποίηση σε άλλα μέρη

Κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα μόνο σε εκτελούντες την επεξεργασία και σε άλλα τρίτα μέρη για τα οποία πρέπει να ληφθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

3. Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies. Έχουμε συνάψει μια Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων με την Google. Η Google δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλες υπηρεσίες της Google. Η καταγραφή των διευθύνσεων IP των χρηστών εμποδίζεται από εμάς.

4. Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της κατάχρησης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο τα απαραίτητα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ότι η πρόσβαση στα δεδομένα προστατεύεται και ότι τα μέτρα ασφαλείας μας επανεξετάζονται τακτικά.

5. Ιστότοποι τρίτων μερών

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων μερών που συνδέονται με συνδέσμους στον ιστότοπό μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με αξιόπιστο ή ασφαλή τρόπο. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις Δηλώσεις Απορρήτου των ιστότοπων αυτών πριν κάνετε χρήση τους.

6. Τροποποιήσεις της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Συνιστάται να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, προκειμένου να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές. Επιπλέον, θα σας ενημερώσουμε ενεργά όπου είναι δυνατόν.

7. Πρόσβαση και τροποποίηση των δεδομένων σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα έχουμε για εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω στοιχεία. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

– Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε γιατί χρειάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, τι θα συμβεί σε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν.

– Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που είναι γνωστά σε εμάς.

– Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε τα προσωπικά σας δεδομένα όποτε το επιθυμείτε.

– Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να καταργήσετε αυτήν τη συγκατάθεση και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

– Δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να τα διαβιβάσετε στο σύνολό τους, σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

– Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Συμμορφωνόμαστε με αυτό, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι επεξεργασίας. Παρακαλούμε φροντίστε να δηλώνετε πάντα με σαφήνεια ποιος είστε, ώστε να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τροποποιήσουμε ή δεν διαγράψουμε δεδομένα του λάθος ατόμου

8. Υποβολή παραπόνου

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ecofill

Δημαρχείου 3, 14452 Μεταμόρφωση, Αθήνα, Ελλάδα

Ιστότοπος: https://www.ecofill.gr

Email: info @ ecofill. gr

Αριθμός τηλεφώνου: 210 283 1800

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 Ηλεκτρονικές Αγορές

Ειδική ενημέρωση για την ενότητα των ηλεκτρονικών αγορών.

Όσα συλλέγουμε και αποθηκεύουμε.

Κατά την διάρκειά της περιήγησης σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ενδέχεται να ελέγχουμε:

α. Προϊόντα που έχετε δει: θα το χρησιμοποιήσουμε για να σας δείξουμε, για παράδειγμα, προϊόντα που είδατε πρόσφατα και να σας κάνουμε προτάσεις

β. Τοποθεσία, διεύθυνση IP και τύπος προγράμματος περιήγησης: θα το χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς όπως η εκτίμηση φόρων και κόστος αποστολής

γ. Διεύθυνση αποστολής: θα σας ζητήσουμε να την εισάγετε για να μπορούμε, για παράδειγμα, να υπολογίσουμε την αποστολή προτού υποβάλετε μια παραγγελία και να σας στείλουμε την παραγγελία.

Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης cookies για να κρατάμε τα περιεχόμενα του καλαθιού αποθηκευμένα, ενώ περιηγείστε στον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να ελέγξετε την Πολιτική μας για τα cookies εδώ

Γενικά αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την αγορά σας, για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για τους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέγουμε και τις χρησιμοποιούμε, και εφόσων δεν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να τις διατηρούμε. Για παράδειγμα, θα αποθηκεύσουμε πληροφορίες παραγγελίας για 5 χρόνια για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς. Αυτό περιλαμβάνει το όνομά σας, τη διεύθυνση email και τις διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής.

Θα αποθηκεύσουμε επίσης σχόλια ή κριτικές, εάν επιλέξετε να τα αφήσετε.

Ποιοί έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας

Τα μέλη της ομάδας διαχείρισης έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την αγορά σας.

Για παράδειγμα, οι διαχειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση:

α. Πληροφορίες της Παραγγελίας, όπως τι αγοράστηκε, πότε αγοράστηκε και πού πρέπει να σταλεί και

β. Στοιχεία πελάτη, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία χρέωσης και αποστολής.

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για να βοηθήσουν στην διεκπεραίωση των παραγγελιών, των ενδεχόμενων επιστροφών και για την γενική εξυπηρέτηση σας.

Ποιοί τρίτοι έχουν πρόσβαση

Μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτα μέρη που μας βοηθούν να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες μας, όπως για παράδειγμα προσωπικό της εταιρείας Courier που είναι υπεύθυνο για την παράδοση της παραγγελίας σας.

Πληρωμές

Δεχόμαστε πληρωμές μέσω PayPal.

Κατά την επεξεργασία πληρωμών, ορισμένα από τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν στο PayPal, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται για την επεξεργασία ή την υποστήριξη της πληρωμής, όπως το συνολικό ποσό της αγοράς και τα στοιχεία χρέωσης.

Ως Ecofill, δεν ζητάμε, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε ή γνωρίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο οποιεσδήποτε οικονομικές πληροφορίες σας, όπως αριθμούς πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του PayPal για περισσότερες λεπτομέρειες.